Wie wordt Financiële Waarnemer?

Een Financiële Waarnemer is iemand waarmee je een vertrouwensband hebt. Een broer, zus, zoon, dochter, of je beste vriend. Het is iemand aan wie je al je vertrouwelijke zaken durft toe te vertrouwen. Die ‘iemand’ heeft inzicht in het voeren van administratie, snap financiële huishouding, maar bovenal, hij/zij is bereid om voor jou zaken met de financieel adviseur te bespreken. Dat kan plotseling aan de orde zijn  als het niet goed met je gaat en, indien van toepassing, niemand in het gezin zaken ter hand kan nemen.

En als geen waarnemer uit eigen kring beschikbaar is? Dan is het aan te raden om in overleg met uw assurantie/financieel adviseur waarneming te bespreken met een notaris, een bewindvoerder of een mentor. Ook kunnen de mogelijkheden met een lokale welzijnsinstantie besproken worden.