Bij wie registreren?

De registratie kan verzorgd worden door een adviseur in verzekeringen, hypotheken en bancaire diensten. Bij deze advieskantoren zijn veel klantgegevens bekend en door daar de registratie van de waarnemer te doen is inzage van gegevens voor de waarnemer gewaarborgd.

Advieskantoren hebben de wettelijke plicht (AVG) om alle klantgegevens te beschermen en mogen deze niet aan derden verstrekken. Ook niet aan hen die met de beste intenties inzage vragen. Met de registratie is een belangrijke stap gezet, want het advieskantoor weet nu met wie klantgegevens gedeeld mogen worden.