Voorkom vertraging

Elke consument benoemt zijn financiële waarnemer en registreert dit bij een financieel adviseur.

Een adviseur mag omwille van bescherming privacy met niemand informatie van zijn klant delen. Hoe kan je hiermee handig omgaan?

Bespreek de benoeming van uw waarnemer met een onafhankelijk advieskantoor.

U vindt op deze website advieskantoren die verder kijken dan het moment van de dag. U kunt uw waarnemer laten registreren, zodat voortgang in uw dossiers vanwege privacy nooit wordt belemmerd. De adviseur mag uw gegevens delen met uw waarnemer op het moment u er onverhoopt (tijdelijk) niet toe in staat bent.